Akvareller
Relevanta relationer

Man och kvinna, lust och olust, närvaro och frånvaro, närhet och distans, beroende och oberoende, värme och kyla, dröm och verklighet. Människans outsinliga behov av närhet, kärlek och bekräftelse är det tema som ständigt ger sig till känna i mina bilder. Människans natur är outgrundlig. Kvinnorna och männen i mina bilder gestaltar några olika sidor av den.

Möt Lydia med sina drömmars slott, Hedda Argus med sin outgrundliga blick, Alvida bland sina moln, Amazoner på marsch samt den frodiga Maja och de andra invånarna i mina bilder. Kanske känner du igen någon av dem…

Bildmakeriet har följt mig genom livet, temat är detsamma men uttrycket har skiftat genom åren. Det språk som är så mycket starkare än det talade, nämligen kroppens, är en ständig inspirationskälla: det kan varieras, kombineras och tolkas i det oändliga.

Bildmakaren Bodil Jönsson
Född 1952 i Kristianstad, uppväxt i den stadiga skånska myllan och med ett kroniskt behov av att uttrycka mig i bild och text. Jag har genom åren använt mig av de material som för tillfället stått till buds för att kunna kommunicera genom bild och form. Det har t ex varit tusch, bivax-, oljepastell- och vanliga barnkritor samt gouache. Sedan 1992 har jag dock hållit fast vid akvarellfärgen som mitt främsta verktyg. Mitt hastiga anslag och arbetssätt kommer väl överens med akvarellens eget lättsamma kynne. Autodidakt som bildmakare. Bilderna tillverkas hemma vid vasken och köksspisen, inklämt mellan livets alla andra göromål. Bildmakeriet är en säkerhetsventil för det inre tryck som bildas av allt jag registrerar då jag betraktar människor, både andra och mig själv.

Kunder
Mina kunder består företrädesvis av konstklubbar och konstföreningar inom kommuner, landsting och näringsliv runt om i Sverige. Deltog under december 2003 i samlingsutställningen på:
• Art Gallery, Hornsgatan 64, Stockholm, www.art.se

Klicka på bilderna för förstoring.