Lättlästa och metodiskt genomtänkta texter ökar förutsättningarna för att barnet ska lyckas med sin läsutveckling. Har texterna dessutom ett spännande innehåll kan barnet redan tidigt uppleva tjusningen med att kunna läsa. När texterna är enkla har barnet en chans att även tillgodogöra sig innehållet. I annat fall går all energi åt till att avkoda.

Nedanstående läromedel, om annat ej anges, ges ut av och kan beställas via:

Uppsjö Läromedel 08-541 33 99 0
Lilla Kammarholmen www.uppsjo.se
185 91 Waxholmgota@uppsjo.se

Beställ via www.jlutbildning.se
Räkna med läsning!

Äntligen ett läromedel som får eleverna att läsa, förstå och lösa matematiska problem!

Lättläst! Lättlöst!

Beställ via www.beta-pedagog.se


Tre Läsvärldar
Innehåller tolv böcker som utspelas i tre olika världar:

• Hos Tuva, Ran och Rut i deras medeltida värld
• Hos festliga familjen Gris där allt kan hända
• Hos Ola och Liv i vardag och äventyr

Tre Läsvärldar är illustrerade med färgglada akvareller av bröderna Jon, Olof och Hannes Jönsson. Illustrationerna kompletterar de enkla texterna och har stor betydelse för elevens läsupplevelse.

Till böckerna hör arbetsblad, samtalstips och läraranvisningar. Som komplement finns även laborativa övningar utvecklade av Caroline Rodhe-Wallström och Maria Wallström.

Tre Läsvärldar är indelade i fyra olika nivåer och följer PILEN-modellen men kan användas helt fristående. Alla ord är ljudenligt stavade med varannan vokal och varannan konsonant.
Inga ordbilder ingår utom ordet "en".

Tre Läsvärldar utgavs sept. 2009 med produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Beställ via www.alfamax.se

Att lära barn läsa
Bodil Jönsson och Göta Englund
Detta är en lättillgänglig handbok om hur man kan lära barn läsa. I boken finns gott om praktiska förslag till hur man kan genomföra olika moment för att fånga barnens intresse. Vi vill med det här materialet hjälpa till att bevara och utveckla den kunskap som har varit lyckosam under lång tid och som snart riskerar att försvinna.Antal sidor: 62
Pris: 210 kr

Bodils Läslära
Detta är en riktigt grundläggande läslära där upplägget är det samma som i Bodils ABC-bok och Bodils Första Läsebok; bokstäverna står i den ordning som är lämpligt att lära in ur ljudsynpunkt. Några vokaler tillsammans med medljudande bokstäver presenteras först. Explosiverna kommer senare.

Antal sidor: 135
Pris: 150 kr

Bodils ABC-bok
Bodils ABC-bok är ett klipp- och klistramaterial för lyckosam och konkret bokstavsinlärning. Bokstäverna är presenterade i den ordning som är naturlig vid läsinlärning. Boken innehåller många ljudanalysövningar.


Antal sidor: 66 s plus 29 klippark
Pris: 53 kr

Bodils Första Läsebok
Boken innehåller upplevelseläsning rakt igenom. Den är noggrant och metodiskt uppbyggd med långsam stegring av svårigheterna. Ljudförrådet utökas långsamt och är väl metodiskt genomtänkt.


Antal sidor: 128
Pris: 150 kr

Dessa häften innehåller arbetsuppgifter till samtliga stycken i Bodils Första Läsebok.

Min läs och skrivbok 1
Antal sidor: 40
Pris: 35 kr

Min läs och skrivbok 2
Antal sidor: 36
Pris: 35 kr

Bodils Andra Läsebok
Bodils Andra Läsebok fortsätter där den första slutar. Samma figurer som i den första boken finns med, och samma noggranna metodiska stegring som i den första finns genomförd här. I slutet av boken presenteras ng-, sj-, tj, och j-ljud.


Antal sidor: 136
Pris: 150 kr

Min läs och skrivbok 3
Antal sidor: 48
Pris: 35 kr

Min läs och skrivbok 4
Antal sidor: 44
Pris: 35 kr

Svenska från början
Detta är en serie som syftar till att barnen på ett självständigt sätt ska kunna arbeta för att utveckla sina färdigheter i att läsa och skriva. I Ettan ska barnen skriva ord med endast högst tre ljud, därefter stegras svårighetsgraden i böckerna både vad gäller kvalitet och kvantitet.


Serien innehåller:
Ettan, Tvåan, Trean, Fyran, Femman, Sexan.

Antal sidor per bok: 32
Pris per bok: 32 kr

Lättläst, spännande och roligt!
Steg A
Här följer nu lättlästa och spännande häften utgivna i serier om olika antal titlar. Samtliga av dessa häften innehåller i huvudsak ord utan konsonantförbindelser, utom en del frekventa ordbilder som ett, att ska, inte etc, samt något annat enstaka ord. Omfånget i varje häfte är 12-16 sidor.

Pirathistorier
Omfång: 8 olika titlar
Pris: 270 kr 

Arbetsblad: 8 olika, kopieringsunderlag
Pris: 120 kr

Rånarhistorier
Omfång: 5 olika titlar
Pris: 150 kr 

Rånare, Versaler
Omfång: 5 olika titlar
Pris: 150 kr 

Rävhistorier
Omfång: 4 olika titlar
Pris: 105 
Rövarhistorier
Omfång: 6 olika titlar
Pris: 185 kr 
Spökhistorier
Omfång. 8 olika titlar
Pris: 270 kr
Rysare
Omfång: 6 olika titlar
Pris: 185 kr 
Bovar
Omfång: 5 olika titlar
Pris: 150 kr
Dinohistorier
Omfång: 8 olika titlar
Pris: 270 kr 

Faktahäfte till Dinohistorierna
Antal sidor: 16
Pris: 55 kr

Arbetshäfte till Dinohistorierna
Antal sidor: 16
Pris: 30 kr 

Mera lättläst, spännande och roligt!
Steg B

Steg B innebär att nu finns det konsonantförbindelser i läshäftena, dock bara två i följd. Inga dubbeltecknade ord mer än att, ett, mitt etc, och naturligtvis inga ljudstridiga ord. Texten är fortfarande mycket lättläst, noga disponerad och avdelad i stycken.

Hästhistorier
Omfång: 8 olika titlar
Pris: 270 kr 

Arbetsblad till hästhistorier
Omfång: 8 olika, kopieringsunderlag
Pris: 120 kr 

Häxhistorier
Omfång: 8 olika titlar
Pris: 270 kr
Magihistorier
Omfång: 8 olika titlar
Pris: 270 kr
Rymdhistorier
Omfång: 8 olika titlar
Pris: 270 kr