Om företaget

Bodil Jönsson Utbildning AB startade 2002 som en vidareutveckling av Alkéstis, det företag jag då drev sedan 2000. BJ Utb AB ägs och drivs av mig själv.

BJ Utb AB erbjuder såväl öppna som företagsinterna utbildningar. Mina utbildningar är upplevelsebaserade, praktik och teori varvas. Huvudinriktningen är att utveckla individer, grupper och ledare.

Företagets utbildningsverksamhet består av flera delar såsom UGL, SDI, föreläsningar och handledning.

Inom företagets ram skriver jag också läromedel som i huvudsak ges ut av Uppsjö Läromedel men i något fall av BJ Utb AB. För Uppsjö Läromedels räkning är jag även redaktör för tidskriften Vår Skola, del 1-3.

Bilder i akvarell är ytterligare ett uttryck jag använder mig av. Även dessa ingår i företagets meny.

Min yrkesmässiga bakgrund är av pedagogisk natur.
Mina formella utbildningar är:

• Handledare för UGL
• Certifierad SDI-handledare
• Handledarutbildad vid St Lukas
• Konfliktarbete och medling, St Lukas
• Pedagogisk utbildning
• Lösningsfokuserad arbetsmodell, Ersta Sköndal