UGL- kurs
Bli effektivare som ledare,gruppmedlem och individ!

UGL är en upplevelsebaserad kurs som ger förståelse för hur en grupp mognar och utvecklas över tid samt vad som främjar respektive hindrar en positiv utveckling. UGL ger på ett konkret sätt deltagarna möjlighet att utveckla:

* Ökad självkännedom som leder till ökad självkänsla
* Effektivt ledarskap
* Insikt om hur en grupp utvecklas samt individernas roller i detta
* Förmåga att ta och ge effektiv feedback
* Effektiv kommunikation
* Effektiv konflikthantering

Vad är UGL?
UGL utvecklades inom försvaret i början av 80-talet och har blivit Sveriges mest populära kurs i personlig utveckling. UGL-utbildningen är flitigt använd även inom näringsliv och offentlig förvaltning, 10 000-tals personer har genomgått UGL- kurs.

För vem?
Utbildningen riktar sig till personer på alla nivåer inom verksamheter och organisationer. Du kan vara verksam inom privata näringslivet, kommuner, landsting eller intresseorganisationer.

Regler för genomförande
Kursen leds av två av försvaret utbildade handledare och genomförs i grupper om mellan 8-12 deltagare för att uppnå bästa möjliga resultat. UGL är mycket utvecklande men även krävande. Kursen kräver närvaro hela tiden och genomförs i internatform under fem dagar där även kvällar kommer att tas i anspråk.

UGL-kurs på Knistad Hotell & Konferens
När?
För närvarande finns inga UGL-kurser inplanerade.

Kursavgift
13.500 kr exkl moms
Inkvartering (helpension och enkelrum) f n: 5.900 kr exkl moms
Vid anmälan 6 veckor före kursstart lämnas 1000 kr i rabatt.

Anmälan
Anmälan är bindande. Bekräftelse på anmälan, information om kursen samt praktiska detaljer översändes i god tid före kursens början.
Anmälan

Knistad Hotell & Konferens
Knistad Hotell & Konferens ligger öster om Skövde, är vackert beläget och lätt att nå från både Stockholm och Göteborg. Knistad erbjuder högklassig och vilsam miljö. Det som hos andra upplevs som ”det lilla extra” är en självklarhet här.

Gå in på  www.knistad.se för mer information om kursgården.

Kursledare

Bodil Jönsson
UGL- och SDI-handledare
Handledarutbildad vid St Lukas

Mats Bergström
UGL,-, FUGL-, HUGL-
och SDI-handledare
Handledare för Human Element Behaviour

>> Anmälan