Det var han som började!
 
Hur ska vi ha det på vår arbetsplats:
Nyttiga konflikter eller tärande tjafs?
Kan konflikter vara berikande eller tar de bara en massa tid och energi?
 
Konflikter, pakter och allianser kommer som ett brev på posten när gruppens smekmånad är över; hur fortsättningen blir kan du som ledare påverka. Alla grupper genomgår olika faser i sin utveckling. Konflikter är en viktig del i denna utveckling. För att få grupper som fungerar krävs det att vi kan hantera konflikter på ett effektivt och konstruktivt sätt. Vad är det som gör att vissa grupper mognar medan andra stagnerar och aldrig kommer till mognad?

Ur innehållet:
* Vad är en konflikt?
* Bakomliggande orsaker
* Positiva effekter av konflikter
* Effektiv konflikthantering
* Förebyggande konkreta åtgärder
* Feedback och Jag-budskap

• Grupputveckling enligt  FIRO-teorin
• Vad får en grupp att gå framåt?
• Vad får en grupp att gå bakåt?
• Vad kan du som ledare göra?

Målgrupp:
Pedagoger i förskola, grundskola, gymnasium samt övriga intresserade.
 
Människors drivkrafter är sinsemellan mycket olika. Detta kan leda till att vi ser människors olikheter som en källa till missnöje och konflikter istället för en tillgång som gör livet lättare att leva. Människors olika motiv och drivkrafter är förutsättningar för att vi ska kunna lösa arbetsuppgifter och tillgodose våra mänskliga behov.

Studiedag
Inspirationsföreläsning på hemmaplan!
Att en hel personalstyrka lyssnar till en och samma föreläsning har sina fördelar. Det blir en gemensam upplevelse som man kan relatera till i det fortsatta arbetet, det kan vara en utgångspunkt eller inspirerande påfyllning för det arbets- eller förhållningssätt som är aktuellt.

Ring eller e-posta så skräddarsyr vi efter era behov!

>> Kalendarium

<< Tillbaka