Fartfyllda inspirerande föreläsningar som roar och stämmer till eftertanke. Praktiskt, enkelt och konkret, direkt omsättbart i praktiken. Stand up-liknande föreställningar med ett fullmatat och nyttigt innehåll. Allvar blandas med stora portioner humor. Ger energi och lustfyllda uppslag direkt användbara i ditt arbete. Berör såväl arbetsmetodik som förhållningssätt. Utgår från vardagsarbete och illustreras med konkret rekvisita och ett levande framställningssätt.
Kommunikation
Skitprat, skvaller eller konstruktiv dialog?
Föreläsningen ger tydliga verktyg för konstruktiva dialoger som kan utveckla våra relationer och leda till ökad arbetsglädje, effektivitet och spänning på jobbet! Mer info

Omfattning:
Målgrupp:
Beställning:

Hel- eller halvdag
Företag eller organisationer.
0702-300 112
bodil@bodils.se
Konflikter
Det var han som började! eller Nyttiga konflikter eller tärande tjafs!
Kan konflikter vara berikande eller tar de bara en massa tid och energi? Att konflikter uppstår är naturligt och behöver inte vara ett problem i sig. Om de hanteras på ett konstruktivt sätt leder de till att en grupp blir effektiv och trygg. Mer info

Omfattning:
Målgrupp:
Beställning:

Hel- eller halvdag
Företag eller organisationer.
0702-300 112
bodil@bodils.se
Lösningsfokuserat arbetssätt
- Från låsningar till lösningar
Att arbeta lösningsfokuserat innebär att lägga fokus på lösningar i stället för på att älta problem, på framtiden i stället för på den tid som passerat, och på hur vi önskar att det ska vara i stället på hur vi inte vill ha det. Mer info

Omfattning:
Målgrupp:
Beställning:

Hel- eller halvdag
Företag eller organisationer.
0702-300 112
bodil@bodils.se
Portfolio
Portfolio i praktiken
En inspirerande och jordnära föreläsning som utgår från konkret vardagsarbete med portfolio. Föreläsningen är fylld av tydliga och praktiska exempel från förskolan och grundskolans lägre stadier. Mer info

Omfattning:
Målgrupp:

Beställning:

Hel- eller halvdag
Personal inom förskola och
grundskolans lägre stadier
0702-300 112
bodil@bodils.se
Matematik
Matte- fest eller pest
En praktisk föreläsning om hur vi kan hjälpa våra elever att få en framgångsrik matematikutveckling. Om vi låter våra elever konsekvent arbeta med konkret strukturerat material och genomtänkta metoder så får fler möjlighet att tillägna sig effektiva matematiska strategier och abstrakt tänkande. Mer info

Omfattning:
Målgrupp:

Beställning:

Hel- eller halvdag
Personal inom förskola och
grundskolans lägre stadier
0702-300 112
bodil@bodils.se
Svenska
Det lyser om läsande barn
En konkret föreläsning om hur man med liv och lust kan arbeta med grundläggande läs- och skrivinlärning. Att skörda segrar och framgångar i stället för nederlag och förluster är vad varje barn borde få uppleva. Mer info

Omfattning:
Målgrupp:

Beställning:

Hel- eller halvdag
Personal inom förskola och
grundskolans lägre stadier
0702-300 112
bodil@bodils.se
Ledarskapets kärnpunkter
Om konsten att utveckla ett framgångsrikt ledarskap
Susan Wheelans integrerade modell över hur grupper utvecklas presenterar hur gruppens liv gestaltar sig genom sina olika faser samt vilket ledarskap som befrämjar gruppens utveckling och framgång. Mer info

Omfattning:
Målgrupp:
Beställning:

Hel- eller halvdag
Företag eller organisationer.
0702-300 112
bodil@bodils.se