Ledarskapets kärnpunkter

Om konsten att utveckla ett framgångsrikt ledarskap
En effektiv grupp ägnar sig åt sina arbetsuppgifter i stället för att t ex leta efter syndabockar. För att komma dit måste de dock alltid passera genom gruppens olika utvecklingsfaser. För vissa grupper går detta snabbt, för andra kan det tyckas vara omöjligt. W Schutz forskning om individens behov i en gruppsituation resulterade i FIRO-teorin.

Susan Wheelans integrerade modell över hur grupper utvecklas presenterar hur gruppens liv gestaltar sig genom sina olika faser samt vilket ledarskap som befrämjar gruppens utveckling och framgång. Ledarskapsmodellen klargör hur ett flexibelt och situationsanpassat ledarskap karaktäriseras. Att ha verktyg och färdigheter i konsten att kommunicera och att hantera konflikter är ytterligare grundbultar i ett framgångsrikt ledarskap.

Föreläsningen skräddarsys efter behov.

Ur innehållet

• Flexibelt och situationsanpassat ledarskap
• Grupputveckling
• Gruppdynamik
• Kommunikation
• Konflikthantering
• God självinsikt
• Ledarskapskompetens  /  Att vara ledare

Att förstå vilka beteenden som befrämjar en grupps utveckling respektive hindrar den. Att kunna anpassa ledarskapet till situationen respektive gruppens och individens mognad. Att förstå ledarens roll som förebild. Strukturfrågor som t ex beslutsfattning.

Ledarskap enligt FIRO –teorin och Susan Wheelans modell för att skapa effektiva och välmående arbetslag.

>> Kalendarium

<< Tillbaka