Lösningsfokuserat arbetssätt

Från låsningar till lösningar
Att arbeta lösningsfokuserat innebär att lägga fokus på lösningar i stället för på att älta problem, på framtiden i stället för på den tid som passerat, och på hur vi önskar att det ska vara i stället på hur vi inte vill ha det.

Lösningsinriktat synsätt är ett positivt, enkelt och effektivt sätt att frigöra energi, möjligheter och kompetens hos grupper och individer. Genom at ta ett litet, enkelt första steg kan viktiga förändringar ske.

Innehåll
Modell för det lösningsinriktade samtalet
• Att vända klagomål till önskemål
• Att bekräfta individens egna resurser och kompetens
• Att formulera mål utifrån klagomål
• Att ställa mirakelfrågan
• Mer av det som redan fungerar
• Att ställa skalfrågor
• Användbara språkfärdigheter - omformuleringar.
• Att fokusera på framtiden.
• Komplimanger

Lösningsfokuserat arbetssätt är i grunden ett förhållningssätt där man har uttalad tilltro till att varje människa har förmåga att äga och hitta en lösning. I samtalet är det en utpräglat ”lyssnande” metod och varje fråga i samtalet bygger på föregående svar. Fokus ligger hela tiden på framtiden istället för på dåtiden.

>> Kalendarium

<< Tillbaka