Matte – fest eller pest?
Gör det med kroppen så fastnar det i knoppen.
 
Det kan vara frestande att tro, att vägen till framgång i matematik ligger i att våra elever räknar tusentals uppgifter i boken. Om du istället låter dina elever konsekvent arbeta med väl strukturerat konkret material ger du dem möjlighet att utveckla abstrakt tänkande och effektiva matematiska strategier.
 
Hur kan man arbeta med matematik för att fler barn ska tillägna sig ett effektivt matematiskt tänkande?
Hur kan man arbeta för att fler barn ska nå önskat resultat i matematik?
Har vi för få matematiklektioner eller handlar det om hur vi använder dem?
Hur organiserar vi eleverna, läromedlen, rummet och oss själva för att nå effektivitet?
 
Vilka sätt att uppfatta tal leder till mattesvårigheter?
Vad leder till ett abstrakt tänkande?
Hur visar det sig att en elev har matematiksvårigheter?
Vad kan vi göra för att undvika detta?
Har vi elever med mattesvårigheter eller i mattesvårigheter?
 
Ur innehållet
Hur mycket tid lägger vi på att
* räkna i boken?
* arbeta konkret för att skapa förståelse?
* arbeta med grundläggande matematiska begrepp?
* ta reda på samt tillgodose varje barns individuella nivå och behov?
* medvetandegöra effektiva matematiska strategier för eleverna?
* prata matematik?
* ge barngruppen gemensamma matematiska erfarenheter?

Denna föreläsning bjuder på många konkreta exempel på hur man med enkla medel kan få fler barn att lyckas med sin matematikutveckling.
Rikliga tillfällen ges också till egna och gemensamma funderingar kring vad vi gör med våra matematiklektioner.
 
Studiedagar
Fortbildningsdag på er egen skola
Är det något ni vill ändra på i er matematikundervisning? Ibland kan man känna sig mindre nöjd med det man gör på jobbet, men det kan vara svårt att veta hur man ska kunna ändra på det. Att lyssna till en föreläsning, varvat med korta diskussioner med egna kollegor, kan vara en fruktbar väg om man vill förändra sina strategier i matematikundervisningen. ”Matte - fest eller pest” kan ges som hel eller halv studiedag på er egen skola. Den kan också mycket väl förläggas till en personalkonferens.

Hör av dig med dina önskemål så gör vi en dag som passar för just din skola!

>> Kalendarium

<< Tillbaka