Det lyser om läsande barn!
 
Även ett högt torn börjar vid marken. Att skörda segrar och framgångar i stället för motgångar och nederlag är vad varje barn borde få uppleva på sin väg mot läs- och skrivkunnighet! Att barnet får bevara, bygga upp och förstärka sitt självförtroende är den absolut viktigaste komponenten vad det gäller barnets framgångar i läs och skrivutveckling. Detta är trösterikt för oss pedagoger att veta, för då blir uppgiften lite enklare för oss! Vi vet vad vi skall inrikta oss på! Det lyser om läsande barn är en livfull, inspirerande och konkret föreläsning.

• Hur kan vi arbeta för att minimera riskerna för att våra elever ska
hamna i läs- och skrivsvårigheter?
• Vad beror det på att en del av våra elever får svårigheter med
läs- och skrivutveckling?
• Finns anledningen till problemen hos eleven eller hos omgivningen?
• Vilka faktorer finns det som vi kan påverka?

Ur innehållet:
• Vikten av att bevara barnets självförtroende.
• Ljudinlärning med kroppen och alla sinnena.
• Vokalernas betydelse; Inlärning som förberedelse till stavningskompetens!
• Att läsa på sin egen nivå.
• Vad gör vi med dom som "står och stampar"?
Öppnar kursverksamhet så klart!
• Berätta om Nisse och Greta, så kommer dina elever aldrig att
glömma ng-ljudets stavning.
• Individuell rättstavning - går det?
• Lättläst- vad är det?
• Mål och målavstämning på elevernas nivå.
• HC Andersen och någon mera... Hur bevarar vi läslusten upp i åldrarna?
• Att utveckla sitt skrivande; konkreta strategier för att bygga en text.

Det lyser om läsande barn bygger på de konkreta erfarenheter och den metodik jag använt och utvecklat under mitt mångåriga arbete på låg- och mellanstadiet. Min utgångspunkt är att barn kan i princip lära sig vad som helst med rätt metodik.

>> Kalendarium

<< Tillbaka