Konkreta utbildningar som skapar förutsättningar för ett öppet och konstruktivt klimat i arbetsgrupper. Gör komplicerade skeenden enkla och begripliga. Enkla pedagogiska bilder som ger struktur och sammanhang. Ger användbara verktyg för effektiv kommunikation. Roar och oroar. Behandlar de faktorer som gör grupper till effektiva arbetslag.
SDI-utbildning
Konflikter, missförstånd, irritation och rent skitprat är ofta resultat av att vi inte förstår varför andra reagerar som de gör på vårt eget beteende. SDI är en individuell kartläggning av våra styrkor när vi relaterar till andra människor. SDI utgör underlag för reflekterande samtal i arbetslag om olikheter och hur vi bäst ska kunna samarbeta trots, eller tack vare, dessa. Mer info

Omfattning:
Genomförande:
Beställning:

1-2 dagar
Internat eller externat
0702-300 112
bodil@bodils.se
Handledning
Handledningens innehåll består av de frågeställningar eller ärenden som deltagarna väljer att ta upp. Det innebär att man får möjlighet att avgränsa ett problem, gruppen hjälper till att vinkla detta från olika håll och var och en kan sedan ta egen ställning till hur man vill gå vidare. Handledning kan ses både som en kompetensutveckling och personalvårdande insats. Mer info

Omfattning:

Beställning:

Vanligtvis 1,5 h / tillfälle och pågår över en längre tid
0702-300 112
bodil@bodils.se
Arbetslagsutbildning
Skräddarsydda utbildningsinsatser efter era behov, som t ex tar upp faktorer för ökad effektivitet i arbetsgrupper. Insatsen kan gälla nya arbetslag, ledning, arbets- och ansvarsfördelning, konflikthantering, värdegrundsarbete, målbeskrivningar och måluppfyllelse, beslutsfattande samt hur beslut efterlevs, att skriva förväntansdokument etc.


Omfattning:
Beställning:

Efter behov
0702-300 112
bodil@bodils.se