Att välja utveckling

Den viktigaste utvecklingen i en organisation
är den som sker mellan människorna.

Bodil Jönsson Utbildning AB är ett konsultföretag som erbjuder behovsanpassade utbildningar inom området kommunikation, konfliktbehandling, gruppdynamik och ledarskap.

Verksamheten riktar sig till ledare, grupper och individer i olika organisationer.

Utbildningarna syftar till att ge personlig utveckling, fördjupad självkännedom och ökade kunskaper om vad som påverkar en grupp för att den ska kunna fungera effektivt.

Verksamheten utformas som föreläsningar, seminarier, handledning eller företagsanpassade kurser.

Inriktningen är processorienterad och arbetssättet är lösningsfokuserat.

Bodil Jönsson
• Licensierad UGL-
och SDI-handledare
• Handledarutbildad
vid St Lukas
• Pedagog och författare
Bravkod
Mer info
UGL KURSER
Mer info
För närvarande finns
inga UGL-kurser
inplanerade.
Bravkod
för engelska är här nu!
Mer info